Zajęcia

 

Regulamin Internetowej Sprzedaży Karnetów


1. Sprzedaż karnetów realizowana jest przez Firmę Grzegorz Nieścier  z siedzibą przy Strzeleckiej 27/29 m 6 Warszawa, NIP 113-209-05-84, Regon 017212223 określaną dalej jako Studio. Osoba kupująca karnet, określana będzie dalej Klientem.

2. Realizacja sprzedaży wymaga rejestracji Klienta poprzez formularz rejestracyjny, w którym Klient zobowiązuje się do podania prawdziwych danych osobowych. Poprzez rejestrację Klient wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie przez Studio swoich danych osobowych w celu realizacji usług, niezbędnego kontaktu z Klientem oraz w celu wszelkich działań niezbędnych do funkcjonowania systemu sprzedaży karnetów.

3. Dane osobowe Klienta wykorzystywane są w celach przekazywania informacji o ofercie wyłącznie za zgodą osoby udostępniającej dane osobowe.

4. Przechowywanie i przetwarzanie otrzymanych danych osobowych odbywa się przy zachowaniu zasad określonych w Ustawie o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn. zmianami) oraz w Ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204). Każda osoba udostępniająca swoje dane osobowe ma prawo dostępu do nich, jak również do ich poprawiania i uaktualnienia.

5. Przedmiotem sprzedaży są karnety zapewniające Klientowi wstęp na regularne zajęcia jogi lub zajęcia jogi online, zgodnie z zasadami określonymi dla poszczególnych rodzajów karnetów i w ramach aktualnego grafiku Studio. Studio zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i aktualizacji w grafiku zajęć.

Karnet jest imienny i nie może być udostępniany osobom trzecim. Liczba miejsc na zajęciach jest ograniczona. W przypadku braku miejsc, decyduje kolejność zapisów. Zapisu można dokonać poprzez strefę klienta po zalogowaniu na swój profil lub w recepcji szkoły.

6. Ceny karnetów, są cenami ostatecznymi, zawierają podatek VAT.

7. Dokonanie płatności z tytułu zakupu produktów i usług w Serwisie jest możliwe za pośrednictwem serwisu Przelewy24.pl 

8. Karnety zakupione przez Internet nie podlegają zwrotowi.

9. Studio  zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia usług, gdy Klient korzysta z karnetu niezgodnie z Regulaminem Szkoły.

10. Reklamacje dotyczące usług należy zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adres grzegorz@jogastudio.pl  Reklamacje mogą być składane nie później niż 14 dni od zaistniałej sytuacji / wydarzenia będącego przyczyną reklamacji. Reklamacje będą rozpatrywane przez Szkołę w terminie 14 dni od daty ich otrzymania i podjęta decyzja będzie wiążąca i ostateczna.