Gabinet

                      

TERAPIA DŹWIĘKOWA - KAMERTONY

Wszyscy znamy korzystne oddziaływanie muzyki. Pełne harmonii dźwięki bardzo dobrze wpływają na stan psychiki i ducha. Siłę oddziaływania dźwięku wykorzystuje również terapia kamertonami.

 

Moc kamertonów polega na tym, że emanujący z nich dźwięk dociera wprost do rozstrojonego organu i przywraca w nim równowagę. Dźwięki kamertonów przenikliwie docierają we wszystkie zaburzone miejsca, a przy tym są subtelne i bezpieczne w działaniu.

„Podczas sesji muzykoterapii dogłębnej - terapii kamertonami lub tuż po niej, każda osoba może doświadczyć kilku bądź nawet kilkunastu z wymienionych odczuć:

- równowaga wewnętrzna,

- ulga w bólu,

- relaks,

- uwolnienie od stresów,

- wyciszenie,

- uspokojenie,

- lekkość,

- głęboki spokój,

- wolność,

- opanowanie,

- uzdrowienie, zdrowie,

- harmonia,

- poczucie bezpieczeństwa,

- szczęście,

- żywotność i wigor,

- otwarcie serca,

- uczucie odświeżenia,

- pojawienie się zaufania,

- rozwój intuicji i wyobraźni,

- podwyższenie zdolności uczenia się,

- zachęcenie do narzucenia sobie własnej dyscypliny i ćwiczeń,

- oczyszczenie sumienia,

- uczucie wybaczenia,

- jasność i światło, oświecenie,

- pojawienie się innego stanu świadomości,

- wyczuwanie ruchu płynącej energii jako mrowienie, ciepło lub zimno,

- proces oczyszczania wyczuwany jako chwilowe „kłucia”, napięcia, nagłe fale gorąca lub wiatru, chodzące po ciele krótkotrwałe bóle, pobolewania,

- nowy obraz uświadomienia sobie siebie we Wszechświecie,

- obudzenie Jaźni (własnego jestestwa, świadomości – kim jestem),

- poczucie „bycia” przechodzi na wyższy poziom przynosząc akceptację,

- naprawienie traumatycznych przeżyć z przeszłości na własnym obszarze energii,

- głębokie zrozumienie uzdrawiania w oparciu o duchową świadomość,

- uczucie połączenia z Duszą i Bogiem,

- usunięcie negatywnej zablokowanej energii z obszarów ciała (organów),

- usunięcie negatywnej i zablokowanej energii z aury,

- pozwolenie na ”odpuszczenie” i ujście problemów z przeszłości,

- regres do wydarzeń z przeszłości i akceptacja stanu rzeczy,

- uczucie połączenia z ziemią – tzw. uziemienie.”

Barbara Angel Romanowska „Muzykoterapia dogłębna – komórkowa czyli łatwe techniki leczenia Ciała – Umysłu – Ducha za pomocą dźwięku”